Gói định giá

Chọn gói tốt nhất của bạn và đăng ký sẽ tự động gia hạn hàng tháng trước khi bạn hủy đăng ký.

Free

0 đ

/Tháng

5 Truy vấn

Networks: Only Facebook
Queries:5
Limited Search FeaturesNhận
Basic

100,000 đ

/Tháng

30 Truy vấn

Networks: All Publishers & Networks
Queries:30
Limited Search Features
Track Ads : 30 daily
Download : 30 daily
Limited Featured Ads
Nhận
Pro

300,000 đ

/Tháng

Unlimited Daily Truy vấn

Networks: All Publishers & Networks
Queries:Unlimited Daily
Unlimited Search Features
Track Ads : unlimited
Download : Unlimited
Unlimited Featured Ads
Unlimited People Tracked Ads
Landing Analysis (Beta)
Demographic Analysis (Beta)
Online Support
Nhận